Murakkab uchun pigmentlar

Murakkab asosan bog'lovchi, pigment va yordamchi vositadan iborat bo'lib, pigment siyohning rangini, ohang kuchi, rangi va hal qiluvchi qarshiligini, yorug'lik qarshiligini va issiqlikka chidamliligini aniqlaydi.